woensdag, 23 oktober 2019

Amsterdam uitstoot vrij

Veel watersporters zullen de kosten om in 2025 verplicht ‘uitstootvrij’ in Amsterdam te varen niet kunnen opbrengen

Amsterdam – Alle boten die in Amsterdam varen moeten in 2025 uitstootvrij zijn. De rondvaartbranche is niet de enige die zich aan de nieuwe regels moet houden. Iedereen die met een boot op het Amsterdams binnenwater wil varen, wordt op hoge kosten gejaagd. Net als de vele jachthavens. Die vrezen hun eventuele investeringen nooit te kunnen terugverdienen.

 

En daar is de laatste maanden erg weinig aandacht voor, vindt branchevereniging Hiswa. Gerdina Krijger wil de alarmbellen luiden, maar krijgt bij de gemeente geen gehoor. „Tijdens raadsvergaderingen waarbij de zogeheten Nieuwe Vaarnota wordt besproken, gaat steevast alle aandacht naar de rondvaartbranche toe. We zijn vorige maand naar de raadsvergadering geweest. De rondvaartbranche kwam in zulke groten getale inspreken, dat de inspreektijd werd verkort tot anderhalve minuut per persoon. Daardoor kwamen andere belanghebbenden, waaronder wij, het watersportbedrijfsleven, niet aan bod.” (De Telegraaf)

Evenementen