woensdag, 23 oktober 2019

Bestuur

De leiding van de Unie van Watertoeristen ligt bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit de drie leden van het Dagelijks Bestuur ( Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) en daarnaast uit de Commissarissen Beheer (van onze terreinen), Commissaris voor de evenementen, Commissaris voor public relations en een Commissaris voor de Uniegeus, het orgaan van de Unie. Dit is vastgelegd in de Statuten en Reglementen.